logo Eurocode Service Oy


Yrityksen tuote on web-palvelu jossa yksittäiset laskenta- ja mitoitusohjelmat ovat käytettävissä selaimella samassa käyttöympäristössä. Kaikki ohjelmat ovat täysin uusia ja niiden kehityksessä on panostettu erityisesti helppokäyttöisyyteen. Erillisten sovellusohjelmien lisäksi palvelu sisältää myös hallintaympäristön projektien ja niiden laskelmien tallennukseen. Palvelussa eri projektit ja niiden laskelmien tiedot ovat helposti haettavissa, muokattavissa ja tarkasteltavissa. Sovellusohjelmatarjonta laajenee edelleen ja tällä hetkellä käytössä olevista sovelluksista on lisätietoja alla. Kaikki sovellukset ovat suomenkielisiä ja sisältävät Suomen kansallisten liitteiden mukaisen laskennan

Esitteen voit ladata tästä

Teräsbetonirakenteet

Sovellukset sisältävät Eurokoodin 1992-1-1 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisen murto- ja käyttörajatilamitoituksen

Antura

 • Maanvarainen pilari-/seinäantura
 • Kuormituksena normaalivoima, vaakavoimat ja momentit
 • Pysyvä ja muuttuva (0-5) kuormitus. Kuorma yhdistelmät.
 • Kantokestävyyden laskenta ja tarkistus EN1997-1 mukaan
 • Taivutus-, leikkaus- ja lävistyskestävyyden tarkistus
 • Halkeaman leveyden laskenta

Katso demo tästä

Anturan käyttöliittymä

Teräsbetonipalkki

 • Yksiaukkoinen suorakaidepalkki
 • Tasainen kuormitus
 • Taivutus- ja leikkauskestävyyden laskenta
 • Halkeaman leveyden ja taipuman laskenta

Katso demo tästä

Teräsbetonipalkki

Teräsbetonipilari

 • Yhden kerroksen pilari
 • Pysty- ja vaakakuormitus
 • Lisämomentin laskenta nimellisen kaarevuuden perusteella
 • Taivutus/puristuskestävyyden laskenta
 • Halkeaman leveyden laskenta

Katso demo tästä

Teräsbetonipilari

Raudoitettu tai raudoittamaton betoniseinä

 • Pysty- ja vaakakuormitukset
 • Ylä- ja alareunassa nivellinen tuki. Pystyreuna vapaa tai nivelisesti tuettu
 • Lisämomentin laskenta nimellisen kaarevuuden perusteella (raudoitettu seinä)
 • Raudoittamattoman seinän mitoitus yksinkertaistetulla menetelmällä (EN1992-1-1:12.6.5.2)
 • Taivutus/puristuskestävyyden laskenta valitulla raudoituksella
 • Halkeaman leveyden laskenta
Teräsbetoni-/Betoniseinä

Teräsbetonipoikkileikkaus

 • Kuormituksina normaalivoima ja momentit kahdessa suunnassa
 • Symmetrinen tai epäsymmetrinen raudoitus
 • Kuormitusyhdistelyt
 • Taivutus/puristuskestävyyden laskenta
 • Halkeaman leveyden laskenta
Teräsbetonipoikkileikkaus

Jatkuva teräsbetonipalkki

 • Ulokkeet ja 1-8 keskikenttää
 • Rajoittamaton määrä kuormituksia. Tasainen kuorma ja/tai pistekuormat
 • Automaattinen kuormitusyhdistelmien ja kuormituskaavioiden muodostus muuttuville kuormille
 • Voimasuureiden laskenta
 • Valinnainen tukimomenttien tasaus
 • Helppo tuki- ja kenttäraudoituksen valinta
 • Taivutus- ja leikkauskestävyyden laskenta
 • Taipumien ja halkeamaleveyksien laskenta

Katso demo tästä

Jatkuva teräsbetonipalkki

Lyhyt teräsbetoniuloke

 • Pysty- ja vaakakuormitus
 • Kuormitusyhdistely, pysyvä- ja muuttuvakuorma
 • Laskenta ristikkomallin mukaan, puristuspaarteen kaltevuuden laskenta
 • Vaadittavan raudoitusalan laskenta
 • Kestävyyden laskenta valitulla raudoituksella
 • Jännitystarkistukset ristikon solmuissa
Lyhyt teräsbetoniuloke

Teräsrakenteet

Sovellukset sisältävät Eurokoodin 1993-1-1 ja 1993-1-5 sekä Suomen kansallisen liitteen mukaisen murto- ja käyttörajatilamitoituksen

Teräspalkki

 • Uloke ja 1-aukkoinen palkki
 • Poikkileikkausluokat 1-4
 • Tasainen kuormitus
 • Taivutuskestävyyden laskenta ja tarkistus
 • Kiepahdusmomentin laskenta ja kiepahduskestävyyden tarkistus
 • Leikkauskestävyyden ja leikkauslommahduskestävyyden laskenta ja tarkistus
 • Taipuman laskenta ja tarkistus
 • Valinainen keveimmän profiilin haku

Katso teräspalkin demo tästä

Teräspalkki

Teräspilari

 • Puristettu ja kahteensuuntaan taivutettu sauva
 • Poikkileikkausluokat 1-4
 • Kuormituksena/rasituksena normaalivoima ja momentit kahdessa suunnassa
 • Puristus-, nurjahdus- ja tavutuskestävyyksin laskenta ja tarkistus
 • Yhdistetty taivutus- ja puristuskestävyys
 • Valinainen keveimmän profiilin haku

Katso teräspilarin demo tästä

Teräspilari/puristettu sauva

12.5.2011 21:00

Uusi sovellus maanvaraisen pilari-/seinäanturan laskentaan on julkaistu


16.8.2010 18:00

Web-sivuille lisätty demovideot teräspalkin ja teräspilarin mitoituksesta


5.8.2010 18:00

Uusia sovelluksia teräsrakenteiden laskentaan ja mitoitukseen
Tilaa uutiset RSS syöteenä  rss_logo

Copyright © 2009-2018 Eurocode Service Oy         12.3.2018